Affärsområde Energi

Affärsområde Energi vänder sig till både små och stora kunder där vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar till enskilda tjänster inom energi.

Att genomföra energieffektiviseringsåtgärder är ofta betingat med relativt stora investeringar beroende på vilken typ av åtgärder som måste göras för att kunna minska sin energianvändning utan att göra inskränkning på inomhusklimatet i en fastighet.

Energieffektiviseringsåtgärder i en fastighet är ofta relativt lönsamma investeringar, vilket gör att man får en relativt snabb Pay-off tid (återbetalningstid) på dessa typer av investeringar.

För att nå ett optimalt resultat rekommenderar vi att man följer en viss process när man vill genomföra en energieffektivisering av en fastighet. Där första steget är att genomföra energianalys av fastigheten och ta fram ett effektiviseringsprogram, steg två är att prissätta och validera samtliga åtgärder, steg tre är att genomföra dom och steg fyra är att kontrollera och följa upp genomförda åtgärder.

Låt oss hjälpa er på vägen!

Våra tjänster

 • Energiinventering
 • Energianalys
 • Energi- & Driftoptimering
 • Projektledning & Projektsamordning
 • Projektering
 • Analys, Upphandling och Genomförande
 • Energideklarationer
 • Investerings & Pay-off kalkyler
 • Uppföljning & Kontroll
 • Analys & Rådgivning
 • Finansiering
Urban

Ansvarig för affärsområde
Energi

Urban Persson
+46 70 328 85 08
urban@friside.com